پاسخ به استعلام مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ: 1403/01/31
جهت دریافت تایید تحصیلی صرفا به صورت الکترونیکی از طریق زیر اقدام گردد.
دسته بندی خدمات فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی-اداره کل امور دانش آموختگان
مرحله اول-اطلاع رسانی خدمت الکترونیکی - QR Code - مجوز دسترسی از سازمان فناوری اطلاعات (GSB) و دفتر فناوری اطلاعات سازمان مرکزی
صدور گواهی تاییدیه تحصیلی ارسال نامه درخواست استعلامات به وسیله پست الکترونیکی توسط سازمانها و اشخاص حقوقی به نشانی پست الکترونیکی امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی (info@iau.ac.ir.university) به ضمیمه تصویر دانشنامه
نشانی پست الکترونیکی info@iau.ac.ir.university
معرفی خدمت گیرند(گان) مراکز علمی، آموزشی و نهادها و سازمانها و اشخاص حقوقی
شرح خدمت/وظیفه بر اساس مشخصات سجلی ، کد ملی و تصویر دانشنامه تحصیلی اطلاعات مربوط به استعلام مدرک تحصیلی دانش آموختگی افراد، از سازمان مرکزی دانشگاه‌ آزاد اسلامی از طریق پست الکترونیکی دریافت و ارائه می‌شود